Uni.ldu.vn

Link: register.ldu.vn / DangKy.ldu.vn

Để sự bình chọn được diễn ra công bằng, Ldu.vn ủy quyền toàn bộ việc bỏ phiếu cho VotingFair.com thực hiện và báo cáo kết quả cho Ldu.vn để bổ nhiệm chức trưởng môn. 

Bước 1: bạn cần đăng ký vào VietnamUni.com để có Hồ sơ năng lực suốt đời, đây là căn cứ quan trọng để chúng tôi chọn trưởng môn. 

Bước 2: hãy xuất bản một ấn phẩm docs dạng d1234.vnpub.com để thể hiện bài tranh cử của bạn.

Bước 3: nộp bài tranh cử đó cho votingFair.com để đăng ký được bình chọn chức chief.uah.ldu.vn. Trên YourCVname.mainCV.com sẽ xuất hiện một mục bình chọn chức vụ chief.UAH.edu.vn để mọi người có thể bình chọn danh hiệu này cho bạn trên YourCVname.votingFair.com. Hãy theo dõi những bình chọn về chức vụ này cho đến khi có đủ điều kiện được quy định tại chief.ldu.vn thì hãy gửi yêu cầu vào vòng chung khảo. 2 người được chọn bởi Ldu.vn sẽ được votingFair.com tiến hành bình chọn vòng chung khảo để Ldu.vn chọn ra một người. 

Nếu bạn không được chọn thì vẫn có thể tiếp tục tích lũy phiếu bầu từ mọi người nếu người tại vị bị bãi nhiệm thì những người khác sẽ lọt vào vòng chung khảo tiếp theo. 

VNU Lifelong Education cho VNU.edu.vn - Đại học Quốc gia Hà Nội

UDN Lifelong Education cho UDN.vn - Đại Học Đà Nẵng

HUEUNI Lifelong Education cho HUEUNI.edu.vn - Đại học Huế

TNU Lifelong Education cho TNU.edu.vn - Đại Học Thái Nguyên

CTU Lifelong Education cho CTU.edu.vn - Trường Đại học Cần Thơ

NTU Lifelong Education cho NTU.edu.vn - Trường Đại học Nha Trang

VINHUNI Lifelong Education cho VINHUNI.edu.vn - Trường Đại học Vinh

UEH Lifelong Education cho UEH.edu.vn - Đại học Kinh tế TP HCM

HUST Lifelong Education cho HUST.edu.vn - Đại học Bách Khoa Hà Nội

HCMUT Lifelong Education cho HCMUT.edu.vn - Trường Đại học Bách khoa TP HCM

UAH Lifelong Education cho UAH.edu.vn - Trường Đại học Kiến trúc TP HCM

HAU Lifelong Education cho HAU.edu.vn - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

HNUE Lifelong Education cho HNUE.edu.vn - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

HCMUE Lifelong Education cho HCMUE.edu.vn - Trường Đại học Sư phạm TP HCM

FTU Lifelong Education cho FTU.edu.vn - Trường Đại học Ngoại thương

HCMUTE Lifelong Education cho HCMUTE.edu.vn - Trường đại học sư phạm kỹ thuật TP HCM

HCMUS Lifelong Education cho HCMUS.edu.vn - Trường Đại học khoa học tự nhiên TP HCM

HUCE Lifelong Education cho HUCE.edu.vn - Trường Đại học xây dựng Hà Nội

UTC Lifelong Education cho UTC.edu.vn - Trường Đại học giao thông vận tải

NEU Lifelong Education cho NEU.edu.vn - Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

VNUA Lifelong Education cho VNUA.edu.vn - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

HCMUAF Lifelong Education cho HCMUAF.edu.vn - Trường Đại học nông lâm TP HCM

HCMULAW Lifelong Education cho HCMULAW.edu.vn - Trường Đại học Luật TP HCM

HCMUSSH Lifelong Education cho HCMUSSH.edu.vn - Trường Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia TP HCM)

HOU Lifelong Education cho HOU.edu.vn - Trường Đại Học Mở Hà Nội

OU Lifelong Education cho OU.edu.vn - Trường Đại học Mở TP HCM

HMU Lifelong Education cho HMU.edu.vn - Trường Đại học Y Hà Nội

UMP Lifelong Education cho UMP.edu.vn - Trường Đại học Y dược TP HCM

HLU Lifelong Education cho HLU.edu.vn - Trường Đại học Luật Hà Nội

HCMIU Lifelong Education cho HCMIU.edu.vn - Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP HCM)

UIT Lifelong Education cho UIT.edu.vn - Trường Đại học CNTT (Đại học Quốc gia TP HCM)

FPT Lifelong Education cho FPT.edu.vn thuộc tập đoàn FPT.vn

VLU Lifelong Education cho VLU.edu.vn - Trường Đại học Văn Lang

TDTU Lifelong Education cho TDTU.edu.vn - Trường đại học Tôn Đức Thắng

HUTECH Lifelong Education cho HUTECH.edu.vn - Trường Đại học Hutech

RMIT Lifelong Education cho RMIT.edu.vn - Trường Đại Học Quốc Tế RMIT

VGU Lifelong Education cho VGU.edu.vn - Trường Đại học Việt - Đức

********

Chúng tôi sẽ tạo website ldu.vn cho các trường đại học chưa có trong danh sách trên nếu trường đại học đó đã có nhiều người có tentuoi.com. Hãy đăng ký theo dõi thông báo mới nhất của chúng tôi tại sub.quockhi.com

Nếu trường đại học có thương hiệu BRAND được bảo hộ bởi Ebrand.top sẽ được tạo website với tên miền:

BRAND.ldu.vn

BRAND Lifelong Education cho BRAND.edu.vn - [tên trường đại học]